Rajono pradinių klasių mokytojų metodinė diena

Šiandieninė mokykla sparčiai keičiasi. Mokytojas tampa lyderiu ir įkvėpėju, kurio pedagoginė veikla nukreipta sąmoningai siekti ugdymo tikslų. Todėl mokytojas turi rūpintis nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, tikslingai tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų.  Birželio 18 dieną vyko rajono pradinių klasių mokytojų metodinė diena. Užsiėmimą organizavusios ir į svečius pasikvietusios Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokytojos A. Jurkevičienė, S. Bžozinskienė, E. Trakimavičienė ir D. Blusevičienė pasidalino patirtimi, pristatė mokymo metodus interaktyviojoje kūbų klasėje, pristatė naujausią informaciją iš dalykinių seminarų. Metodinio būrelio pirmininkė A. Dabravolskienė dėkojo mokytojoms už naudingą susitikimą ir atsisveikino iki naujų mokslo metų.