Svarbi informacija mokestį už birželio mėn. 

Prašome mokestį Širvintų meno mokykloje už neformalųjį ugdymą Dailės ir Muzikos skyriuose už 2019 m. birželio mėn. (ugdymo procesas vyko iki 2019 m. birželio 7 d.) sumokėti sekančiai:

Mokėta už mėnesį – 11,58 Eur už birželio mėn. sumokėti – 3,05 Eur.
Mokėta už mėnesį – 10,14 Eur už birželio mėn. sumokėti  – 2,70 Eur.
Mokėta už  mėnesį – 5,79 Eur už birželio mėn. sumokėti – 1,55 Eur.
Mokestį prašome sumokėti iki š. m. birželio 30 d.