Gamtos mokslų žinių konkursas

Gegužės 15 dieną rajono biologijos mokytojų metodinio būrelio nariai organizavo Gamtos mokslų žinių konkursą, kuriame  dalyvavo 50 rajono mokinių. Konkursas buvo skirtas 5–8 klasių mokiniams. Konkurso dalyvius ir nugalėtojus paruošė mokytojai: G. Žilinskas, M. Gaidakauskienė, J. Apavičienė