Lietuvių kalbos dienos Meno mokykloje

Valstybinė lietuvių kalbos komisija jau ketvirtą kartą kvietė surengti Lietuvių kalbos dienas įstaigose. Širvintų meno mokykla organizavo renginius, didinančius lietuvių kalbos prestižą, stiprinančius lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.  Organizuoti aštuoni renginiai, kuriuose dalyvavo apie 260 dalyvių.Tai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo šventė,  konkursas „Raštingiausias mokinys“, kuriame diktantą rašė visų rajono mokyklų 2–12 klasių mokiniai, paskaita Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams „Gimta kalba turbūt dabina kiekvieną“, Meno mokyklos mokinių darbų paroda „Augame Lietuvai – kuriame Tėvynei“, Lietuvos mokinių dailės olimpiada ir kūrybinių darbų konkursas „Vietovardžiai pasakoja protėvių legendas“, kur mokiniai piešė savo kraštą, kūrė istorijas ir filmus apie Širvintų krašto vietovardžius. Renginiuose dalyvavo įvairaus amžiaus dalyviai: nuo pačių mažiausiųjų – trimečių skaitovų iki vyriausiųjų – aštuoniasdešimtmečių – paskaitos klausytojų. Šiuo metu Meno mokykloje eksponuojami Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Mano Lietuva: minime Pasaulio lietuvių metus“ ir kūrybinių darbų konkurso „Vietovardžiai pasakoja protėvių legendas“ darbai.