Tėvų susirinkimas

Spalio 25 d. 17.15 val. Meno mokyklos Didžiojoje salėje vyks tėvų susirinkimas.  Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Olgos Gerviatovič paskaita „Vaikų motyvacija“. Kviečiame dalyvauti!

SVEIKINAME

Tarptautinės mokytojų dienos proga Širvintų rajono savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės padėkomis apdovanotos Muzikos skyriaus fortepijono vyresnioji mokytoja Jurgita Reneckytė-Žemaitienė, Muzikos skyriaus fortepijono vyresnioji mokytoja Eilina Stropaitė, Neformaliojo švietimo centro metodininkė Daiva Chadusevičienė ir Meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė. Nuoširdžiai sveikiname!