PAGALBA MOKYTOJUI NUOTOLINIAM UGDYMUI ORGANIZUOTI

Atnaujintas rekomenduojamų skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui (si) sąrašas. Naujausia 2020 m. balandžio 14 d. sąrašo versija pasiekiama adresu:

MINISTERIJA REKOMENDUOJA NAUDOTIS MOKYKLOMS LAISVAI PRIEINAMU NACIONALINIU SKAITMENINIU UGDYMO TURINIU:

 1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška;
 2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;
 3. Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.lt/610/)
 4. Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);

 

Paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 buvo patvirtintos „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“.

 

METODINĖ MEDŽIAGA MOKYTOJAMS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO(SI):

 1. Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) informacija: https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos?fbclid=IwAR37Uaw5RjIw-doB4kbjCY1rQ79HPl7Y5vt2vKt4m58dkwhaOmrlO1GFx8U
 2. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarybos rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams. Nuoroda: http://vilniausppt.lt/2020/03/23/ugdymasis-nuotoliniu-budu/?fbclid=IwAR1POlEU39Yeiv621-3wx7gOC4LbuINH8r9UJXUVcrFEcloT2s6N7gjlziU
 3. „Bitės profas“ likusiems namuose: kokios programos geriausios pamokoms ir paskaitoms nuotoliniu būdu? Nuoroda: https://www.bite.lt/profai/nuotolines-pamokos?fbclid=IwAR16za_Enil9zMdSIYeoQnITmU3gpJFrZJDKTsYrfW3FTKe1GCILPeLUv0w
 4. LITNET interneto paslaugos švietimo institucijoms: Virtualiosios mokymosi aplinkos, nuoroda: https://vma.lm.lt/
 5. iklasė – nuotolinio mokymosi pagrindai, virtuali mokymosi aplinka, tiesioginė pamokų transliacija internetu, vaizdo pamoks, internetiniai mokymosi ištekliai, kiti įrankiai mokymosi medžiagos kūrimui ir viskas vienoje vietoje: https://www.iklase.lt/nuotolinis-mokymas-is-mokyklose-pagrindai/?fbclid=IwAR1XeCInbEdcmJKzSIi9gjZZHGkheOd5q_9d-_qCb_lMaUvQTW18TkSe1Co
 6. Internetinių kursų platformos (sąrašas nuolat ildomas)https://www.bitdegree.org/svietimo-technologijos-lietuva?fbclid=IwAR0ULxLcg5sJ5immqKGGgKaggnctaN1cijrHiANOsRkB_6kPuxLMKoFDSfA
 7. Nuotolinis mokymas. Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą? https://www.pedagogas.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-pasirengti-ir-kokias-priemones-pasitelkti-i-pagalba-2533.html#203287
 8. Vaizdo pamokų pavyzdžiai. http://vaizdopamokos.lt/
 9. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas dalinasi internetiniais resursais, kurie gali padėti organizuoti mokymąsi nuotoliniu būdu. Kviečiame susipažinti ir naudoti! http://www.lduk.lt/?p=3593&fbclid=IwAR2c3flPU4hLnfz7CqcbgfJr_SQpsM0HCP4Jso_y8hdT4dwqG8U6vxW7nKs
 10. Mokyklų darbui nuotoliniu būdu – kviečiame visas mokyklas nemokamai naudotis skaitmenine ugdymo platforma „EDUKA klasė Norime Jus informuoti, kad reaguodama į COVID-19 viruso kontekste kilusią situaciją ir siekdama padėti ugdymo įstaigoms pasiruošti dirbti nuotoliniu būdu, mokomosios literatūros leidykla „Šviesa“ suteikia nemokamą prieigą prie skaitmeninės ugdymo platformos „EDUKA klasė“. Jokių papildomų sąlygų nėra – mokytojai bei moksleiviai iš visos Lietuvos, nepriklausomai nuo savivaldybės, kurioje veikia ugdymo įstaiga, gali registruotis internete adresu https://klase.eduka.lt/ ir nemokamai naudotis skaitmenine ugdymo platforma nuotoliniu būdu, nuo kovo 13 d. iki kol šalyje bus atšauktas karantinas. Čia galima rasti vadovėlius ir užduočių banką mokiniams nuo 1 iki 12 klasės: daugiau nei 200 skaitmeninių vadovėlių ir 24 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių, diagnostinių ir bandomųjų testų. „EDUKA klasėje“ mokytojai gali kurti testus ir užduotis, diferencijuoti ir indivualizuoti mokymąsi. Mokiniai sistemoje gali spręsti individualiai mokytojo parinktas ir paskirtas papildomas užduotis, matyti savo rezultatus ir klaidas. „EDUKA klase“ galima naudotis visais išmaniais įrenginiais. Naudingos nuorodos:
 11. Internetine paskaita: Eduka klasė. Praktiniai patarimai. Mindaugas Malcevičius. https://www.eduka.lt/epaskaita/2020-01-eduka-klase-praktiniai-patarimai-mindaugas-malcevicius/
 12. „EDUKA klasės“ naudotojų sukūrimo instrukcijoshttps://www.eduka.lt/klausimas/eduka-klases-naudotoju-sukurimo-ir-licenciju-aktyvavimo-instrukcijos/
 13. Atkreipiame dėmesį, kad vaikų iki 14 metų paskyrą turi patvirtinti tėvai.Instrukcijas, kaip tai padaryti rasite čia: lt/uploads/2019/11/Instrukcija_t-vams.pdf
 14. Ką veikti? „Renkuosi mokyti!” ir VŠĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ rekomendacijos: https://mtc.lt/attachments/article/643/RM_Ka_veikti.pdf
 15. Mokomųjų dalykų testai mokiniams: http://www.etest.lt/testai?fbclid=IwAR2_ozFsmc0PcTLqAjso1uIATR3w9Xe3lLDGOiUc2oBJYiGb1Dwj0xTwXQY
 16. Galimybė nemokamai išbandyti nuotolinius mokymus. 5 temos, 5 skaitiniai Jūsų profesiniam tobulėjimui.  https://www.e-mokymosi.lt/courses/nemokami?fbclid=IwAR0b9hzdSIlfbvYcX1wAxl9kgvPUZTWb0yhQAXO4-fKprCPcLJwgXIp-DZE
 17. Skaitmeninio ugdymo sprendimai švietimo įstaigoms: https://www.talentator.com/lt/skaitmeninio-ugdymo-sprendimai-svietimo-istaigoms/?fbclid=IwAR3aUT6Dgz9em1nVmGA9XCDf33U484cN7f2RBk8qN55Tq9tozmHlhNsD6vM
 18. Vaizdo pamokoms įrankis ZOOM https://zoom.us/. Nemokama versija – 40 min. konferenciją. ZOOM Instrukcija kaip naudotis čia: https://drive.google.com/file/d/1tSK84Cw63JiUJ9aKJksR7Y3U_n4dv0ED/view?usp=sharing(ačiū https://technologijuvedliai.lt/) Video instrukcija mokytojams :  https://www.youtube.com/watch?v=dzJb3cZFMEM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1DMFx0f9vRNYpEyMlo8HcKtOae1f_MUt1wc7XafruI5cgTU6sBagmEUjY. Video instrukcija mokiniams: https://www.youtube.com/watch?v=z5r14m50C0k&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=drasiai_tech_kuryba_su_vaikais_nuotoliu&utm_term=2020-03-16
 19. Edmodo– programėlė siūlo saugų būdą mokiniams ir jų mokytojams bendrauti tarpusavyje tiek pamokų metu, tiek ir po jų. Aplinka panaši į socialinį tinklą facebook. Edmodo čia:  https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome. Apie Edmodo puikus vaizdo įrašas lietuviškai: https://www.youtube.com/watch?v=cZ2n12EUVAE&fbclid=IwAR2J53yCvJ7PlkeIREm1RTKAEjymSzOLftqTqMckYWlW1Xm3632tCxeTLls
 1. Wordwall – internetinė svetainė interaktyvių užduočių kūrimui (nemokamai galite sukurti iki 18 užduočių).
 1. Hangouts Meet https://gsuite.google.com/products/meet/
 2. Nuotolinis mokymas(is): Microsoft Teams įrankio praktinis užsiėmimas. https://www.youtube.com/watch?v=4WZgIxPy494
 1. Kaip Powerpoint skaidres išsaugoti kaip video pamoką. Galima įrašyti savo balsą ir vaizdą. https://www.youtube.com/watch?v=BAOiMnWkAfw
 2. „Gamtos mokslų svetainių 5─6 ir 7─8 klasėms pritaikymas nuotoliniam mokymui“. Nuoroda į vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=92j91wYKSyI
 3. „Saugos ir sveikatos mokymosi svetainė 5-8 klasėms ir jos naudojimas“. Nuoroda į vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=VG9bVee-69A
 4. Bendradarbiavimas ir grįžtamasis ryšys mokantis nuotoliniu būdu, naudojant PADLET“. Nuoroda į vaizdo įrašą: https://youtu.be/o4sXyAirGuQ
 5. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu iššūkiai ir galimybės“. Nuoroda į vaizdo įrašą: https://youtu.be/fUEtWq62Q9U
 6. Lino“ aplinkos naudojimas“. Nuoroda į vaizdo įrašą: https://youtu.be/fUEtWq62Q9U
 7. TesTeach“ aplinkos naudojimas“. Nuoroda į vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=4MgMD5oIDqc

Viešai prieinamas skaitmeninis turinys ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui:

Technologiniai pasiūlymai mokytojų krūvio ir streso mažinimui:
BEKLAIDU.LT (gramatikos taisymas)
GRAMMARLY.COM (anglų kalbos mokytojams)

ACTIONBOUND (leidžia sukurti individualias užduotis gamtoje. Kūno kultūros ir kt. dalykų mokytojams

Kviečiame mokytojus bendradarbiauti ir prisijungti prie bendradarbiaujančių klasių https://www.idomipamoka.lt/klases/
Nauda mokytojui:
 • Su kolega smagiau vesti pamokas;
 • Lengvesnis pasiruošimas pamokoms;
 • Lengvas užduočių ir vertinimo pasidalinimas;
 • Duomenimis pagrįsti ugdymo sprendimai;
 • Kvalifikacijos kėlimas.

Nauda mokiniui:

 • Daugiau ir įvairesnių užduočių;
 • Bendradarbiavimas grupėse;
 • Pagerintas gerbūvis per prasmingų mokinių santykių kūrimą;
 • Supratingumo kultūros vystymas tarp skirtingų bendruomenių bei mokyklų.

Nauda mokyklos vadovui:

„Bendradarbiaujančių klasių“ projektas yra mokytojų tinklaveikos projektas. Didėjantis ugdymo kompleksiškumas kreipia mokyklas ieškoti naujų partnerysčių, strategijų ir efektyvių veiklos formų. Skaitmeninių technologijų plėtra keičia gyvenimo ir mokymosi procesus. O edukacinės technologijos leidžia tinkamai pasinaudoti įgyta kitų asmenų patirtimi. Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OECD) mato mokyklos tinklus, kaip labai svarbią formą švietimo pokyčiams vykti. Mokytojai mokyklų tinkluose gali gauti bendruomenės palaikymą, įdomias praktikas ir kitus šaltinius, kurie būtini jų profesiniam tobulėjimui. Taip pat mokinių tėvai tikisi iš mokyklų aukštų pasiekimų ir mažiau klaidų. Mokyklų veiklos tobulinimas, kaip nuolatinis procesas apima daugybę neapčiuopiamų dalykų – kaip mokymosi ir mokymo praktikų kaita, žinių perdavimo ir organizacinių kultūrų srityse. Mokyklų tinklų analizė rodo teigiamą poveikį mokinių pasiekimams(OECD).

Kaip vyksta dalyvavimas „Bendradarbiaujančių klasių“ projekte?

Užsiregistravus savo klasę gaunate prieigą prie projekte dalyvaujančių klasių sąrašo. Išsirinkus klasę su kuria norėtumėte bendradarbiauti susiekite su jos mokytoja(u) nurodytu e. paštu. Bendradarbiauti galima rengiant bendras pamokas, pamokų ciklus, keičiantis užduotimis, idėjomis, bendromis pamokomis ar kursu. Mokytojams pateikiami naudingi IKT įrankiai bei įvairūs bendradarbiavimo scenarijai. Mokytojai tarpusavyje suderina laiką ir veiklas bendradarbiauja. Mokytojams teikiamos pedagoginės ir technologinės konsultacijos.

http://www.centras.krs.lt/metodine-pagalba-mokytojui/