Nuotolinis mokymas(-is)

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU APRAŠAS

 

DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO GRĖSMĖS

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLA IKI KARANTINO PABAIGOS LANKYTOJUS APTARNAUS TIK NUOTOLINIU BŪDU 

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS SPECIALISTAI

TEIKS KONSULTACIJAS KARANTINO METU:

  Elektroninis paštas / kontaktinis telefonas Suteiks konsultacijas
Direktorė

Daiva Vinciūnienė

direktorius@menomokykla.lt

tel. 8 382 51 767 (darbo dienomis)

Esant skubiam reikalui galima skambinti mob. 8 673 92 150

 

Dėl Širvintų meno mokyklos veiklos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Irena Vasiliauskienė

irena.vasiliauskiene@menomokykla.lt

 

Dėl Širvintų meno mokyklos mokinių ugdymo nuotoliniu būdu
Metodininkė

Daiva Chadusevičienė

daiva.chaduseviciene@menomokykla.lt ·  Dėl Širvintų meno mokyklos mokinių ugdymo nuotoliniu būdu

·  Dėl Trečiojo amžiaus universiteto veiklos

·  Dėl NVŠ programų

Metodininkė

Vaiva Redeckienė

vaiva.redeckiene@menomokykla.lt ·  Dėl olimpiadų ir konkursų vykdymo

·  Dėl kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo nuotoliniu būdu

·  Dėl metodinės veiklos vykdymo nuotoliniu būdu

Metodininkė

Joalita Mackonienė

joalita.mackoniene@menomokykla.lt ·  Dėl Trečiojo amžiaus universiteto veiklos

·  Dėl olimpiadų ir konkursų organizavimo

Informacinių technologijų specialistė

Diana Lesutienė

d.lesutiene@gmail.com Dėl technologijų naudojimo

(konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokinius ir mokytojus)

Vyriausioji buhalterė

Daiva Kamarauskienė

daiva.kamarauskiene@menomokykla.lt Dėl atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą

ĮSAKYMAS DĖL ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS  DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 20 D. ĮSAKYMO NR. V1-65 „DĖL ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2020 m. balandžio 27  d. Nr. V1-151)


ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS (PATVIRTINTA Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V1-65)