Vizija, misija, vertybės

Vizija. Atvira visuomenei, moderni, besiremianti tradicijomis neformaliojo ugdymo įstaiga.

Misija. Širvintų meno mokykla yra vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo įstaiga, tenkinanti besimokančiųjų saviraiškos, profesinio augimo poreikius, padedanti įgyti kompetencijų, įgalinančių tapti aktyviais visuomenės nariais.

Vertybės:

  • Bendradarbiavimas mums reiškia tėvų, mokytojų ir mokinių bendrystę, todėl mes:

esame pagarbūs sau ir tiems, su kuriais susitinkame mokykloje;

mokomės dirbti komandoje, pripažindami kiekvieno jos nario unikalų indėlį siekiant bendro tikslo.

  • Aktyvumas mums reiškia įsitraukiantį mokymą, mokymąsi ir bendravimą, todėl mes:

dalyvaujame įvairiuose renginiuose atstovaudami savo mokyklai;

prisiimame atsakomybę už mums patikėtų užduočių atlikimą.

  • Kūrybiškumas mums reiškia originalių, turinčių vertę idėjų kūrimą, todėl mes:

pasitikime savimi ir nebijome išsiskirti iš minios išreikšdami save;

nebijome klysti, nes tik rizikuodami eiti nepramintu keliu galime atrasti ką nors nauja ir originalaus.

  • Saugumas mums reiškia saugią fizinę ir emocinę mokyklos aplinką, todėl mes

kuriame mokyklą, kurioje visi gali jaustis saugūs, remiami, palaikomi, priklausantys bendruomenei;

elgiamės su kitais taip, kaip norėtume, kad kiti elgtųsi su mumis.