ŠVIETIMO PASLAUGOS

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS

 

PROGRAMA TRUKMĖ MOKOMI DALYKAI
MUZIKOS SKYRIUS
FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIOS PROGRAMOS
Pradinio muzikinio ugdymo programa 4 metai Muzikavimas: fortepijonas, smuikas, kanklės, violončelė, trimitas, akordeonas, saksofonas, chorinis dainavimas,

solfedžio, choras.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa 4 metai Muzikavimas: fortepijonas, smuikas, kanklės, violončelė, trimitas, akordeonas, saksofonas, chorinis dainavimas,

solfedžio, choras, muzikos istorija.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS
Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa 1-2 metai Integruotas muzikinis ugdymas (dainavimas ir ritmika), meninė raiška
Meninės saviraiškos programa 1-4 metai Muzikavimas: fortepijonas, smuikas, kanklės, violončelė, trimitas, akordeonas, saksofonas, chorinis dainavimas.
Suaugusiųjų meninio ugdymo programa Muzikavimas: fortepijonas, smuikas, kanklės, violončelė, trimitas, akordeonas, saksofonas, chorinis dainavimas.
DAILĖS SKYRIUS
FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIOS PROGRAMOS
Pradinio dailės ugdymo programa 3 metai Dailės pažinimas ir raiška.
Pagrindinio dailės ugdymo programa 4 metai Piešimas, tapyba, kompozicija, dailėtyra, skulptūra, grafika, grafinis dizainas
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS
Ankstyvojo dailės ugdymo programa 1-2 metai Plastinė raiška
Priešmokyklinio dailės ugdymo programa 1 metai Plastinė raiška
Suaugusiųjų meninio ugdymo programa Plastinė raiška
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS
PROGRAMA DALYVIAI
PROGRAMOS, SKIRTOS SUAUGUSIESIEMS
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos Bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos specialistai
Trečiojo amžiaus universiteto fakultetai:

-Sveikos gyvensenos

-Menų

Teologijos-filosofijos

Širvintų rajono gyventojai, sulaukę pensijinio amžiaus.  suaugusieji, netekę dalies darbingumo
PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS NVŠ KREPŠELIO LĖŠOMIS
„Jaunieji kolumbai“ Širvintų rajono bendroj ugdymo mokyklų mokiniai, sudarę  NVŠ finansavimo sutartį vienoje iš šių programų
„Krepšinio pasaulyje“
„Gitaristų grupelė“
„Širvintų jaunieji šauliai“
„Nuo scenos iki ekrano“
„Sportuok, judėk ir būsi aktyvus“
„Auk stiprus ir sveikas gamtoje“
„Salės ir paplūdimio tinklinis“
„Ateik ir sportuok!“