ŠVIETIMO PASLAUGOS

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS

PROGRAMA TRUKMĖ MOKOMI DALYKAI
MUZIKOS SKYRIUS
FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIOS PROGRAMOS
Pradinio muzikinio ugdymo programa 4 metai Muzikavimas: fortepijonas, smuikas, kanklės, violončelė, trimitas, akordeonas, saksofonas, chorinis dainavimas, solfedžio, choras.
Pagrindinio muzikinio ugdymo programa 4 metai Muzikavimas: fortepijonas, smuikas, kanklės, violončelė, trimitas, akordeonas, saksofonas, chorinis dainavimas, solfedžio, choras, muzikos istorija.
 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa 1-2 metai Integruotas muzikinis ugdymas (dainavimas ir ritmika), meninė raiška
Meninės saviraiškos programa 1-4 metai Muzikavimas: fortepijonas, smuikas, kanklės, violončelė, trimitas, akordeonas, saksofonas, chorinis dainavimas.
Suaugusiųjų meninio ugdymo programa Muzikavimas: fortepijonas, smuikas, kanklės, violončelė, trimitas, akordeonas, saksofonas, chorinis dainavimas.
 

DAILĖS SKYRIUS

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIOS PROGRAMOS
Pradinio dailės ugdymo programa 3 metai Dailės pažinimas ir raiška.
Pagrindinio dailės ugdymo programa 4 metai Piešimas, tapyba, kompozicija, dailėtyra, skulptūra, grafika, grafinis dizainas
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS
Ankstyvojo dailės ugdymo programa 1-2 metai Plastinė raiška
Priešmokyklinio dailės ugdymo programa 1 metai Plastinė raiška
Suaugusiųjų meninio ugdymo programa Plastinė raiška
 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS

PROGRAMA DALYVIAI
PROGRAMOS, SKIRTOS SUAUGUSIESIEMS
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos Bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos specialistai
Trečiojo amžiaus universiteto fakultetai:

-Sveikos gyvensenos

-Menų

Teologijos-filosofijos

Širvintų rajono gyventojai, sulaukę pensijinio amžiaus.  suaugusieji, netekę dalies darbingumo

 

PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS NVŠ KREPŠELIO LĖŠOMIS
„Gaubliukas“ Širvintų rajono bendroj ugdymo mokyklų mokiniai, sudarę  NVŠ finansavimo sutartį vienoje iš šių programų
„Krepšinio pasaulyje“
„Gitaros studija“
„Jaunųjų žvalgų būrelis“
„Jaunųjų jėgerių būrelis“
„Kūrybinės objektų dirbtuvės“
„Būk stiprus ir aktyvus“
„Sportuok, judėk ir būsi aktyvus“
„Sportuok, judėk ir būsi aktyvus 9–12“
„Jaunasis tinklininkas“
„Sportuok ir auk!“
„Laisvalaikis su sportiniais žaidimais“
„Mes kartu“
„Liaudiško muzikavimo studija“
„Saviraiška ir kūryba per piešimą ir tapybą“
„Kūrybiškumo raktas 1–4“
„Kūrybiškumo raktas 5–8“