Apie mokyklą

Mokykla įsteigta 1965 m. spalio 1 d. ir vadinosi Širvintų muzikos mokykla. Nuo 2003 m. – Širvintų meno mokykla.

Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190374493.

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Mokyklos priklausomybė – Savivaldybės.

Mokyklos savininkas – Širvintų rajono savivaldybė.

Mokyklos buveinė –  Vilniaus g. 69, LT-19120 Širvintos.

Mokyklos grupės – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildanti ugdymą mokykla; neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla.

Mokyklos pagrindinė paskirtis –  neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla.

Kitos paskirtys:

 1. neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla;
 2. neformaliojo vaikų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla;
 3. neformaliojo vaikų švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla;
 4. neformaliojo vaikų švietimo grupės teatrinio ugdymo mokykla;
 5. neformaliojo vaikų švietimo grupės kalbų mokymo mokykla;
 6. neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla;
 7. neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla;
 8. neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla;
 9. neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės teatrinio ugdymo mokykla;
 10. neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kalbų mokymo mokykla;
 11. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi mokykla;

Mokymo kalba –  lietuvių.

Mokymo forma – dieninė.

Mokykla vykdo neformalaus vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančias programas ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas.

Mokykla, baigusiems pagrindinio meninio ugdymo programą mokinimas, išduoda Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Mokiniams, baigusiems neformaliojo švietimo programas, išduodama mokyklos pažyma apie išklausytą kursą.

Mokyklos skyriai:

 • Dailės skyrius,
 • Muzikos skyrius,
 • Neformaliojo švietimo centras.

Mokyklos veiklos sritis – švietimas:

 • Neformalusis suaugusiųjų švietimas,
 • Neformalusis vaikų švietimas.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė švietimo veiklos rūšis –  kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitos veiklos rūšys –  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.59.

Kitos švietimui būdingos veiklos rūšys:

 •  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas,  kodas 84.12;
 • kitas mokymas, kodas 85.5.

 Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30;
 • kompiuterių nuoma, kodas 77.33.10;
 • ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;
 • leidybinė veikla, kodas 58;
 • fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

Širvintų meno mokyklos logotipas