Svarbi informacija

Atsižvelgiant į besikartojančias kibernetines atakas ir gautas papildomas Policijos departamento rekomendacijas (https://policija.lrv.lt/lt/naujienos/naujos-policijos-rekomendacijos-gavus-grasinanti-pranesima-nenutraukti-veiklos-o-konsultuotis-su-pareigunais), pasitarus su visų savivaldybės švietimo įstaigų vadovais, priimtas susitarimas visose mokyklose tęsti ugdymą kontaktiniu būdu.

Gerb. Meno mokyklos mokinių Tėveliai, siekiant užtikrinti mokinių saugumą, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį (spalio 18,19, 20 d.) bus imtasi papildomų saugumo priemonių:

  • bus pakeistas mokyklos administracijos darbo laikas, mokyklos administracija prieš pamokas patikrins visas patalpas, elektroniniu paštu gautus pranešimus;
  • bus ribojamas mokinių judėjimas mokyklos teritorijoje – mokiniai į mokyklą įleidžiami prieš pamokas ir išleidžiami joms pasibaigus. Pertraukų metu mokyklos durys bus užrakintos (mokyklose nuolat budės darbuotojai);
  • mokinių tėvai ir pašaliniai asmenys patekti į mokyklą galės tik išimtiniais atvejais, suderinę su mokyklos administracija (tel. 8 615 73 329, 8 382 51 767);
  • gavus pranešimą apie sprogmenis, mokyklos administracija reaguos taip, kaip nurodyta Policijos departamento parengtose rekomendacijose

https://policija.lrv.lt/lt/naujienos/naujos-policijos-rekomendacijos-gavus-grasinanti-pranesima-nenutraukti-veiklos-o-konsultuotis-su-pareigunais.

Dėkojame už supratingumą.

Mokyklos administracija.