Vyksta metodinių būrelių susirinkimai

✅Spalio 10 dieną Neformaliojo švietimo centre vyko rajono dailės ir informacinių technologijų mokytojų metodinių būrelių susirinkimai. Jų metu aptartos vykusios veiklos, suplanuoti naujų mokslo metų renginiai. Mokytojai pasidalino naujausia informacija apie atnaujintą ugdymo turinį, aptarė mokinių pasiekimus ir jų dalyvavimą konkursuose.
✅Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas įvyko spalio 11 d. Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“. Metodinio būrelio pirmininkė Aistė Šilgalienė kalbėjo apie veiklas, vykusias 2022–2023 mokslo metais.
🔸Nutarta, kokios veiklos bus organizuojamos šiais mokslo metais. Pasidalino patirtimi apie pradedamą įgyvendinti socialinių emocinių įgūdžių programą „Antras žingsnis darželiams“. Neformaliojo švietimo centro metodininkė Vaiva Redeckienė apibendrino vykdytos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 val.) „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Iššūkiai ir geroji patirtis“ rezultatus. 🔸Pedagogai užpildė grįžtamojo ryšio anketas apie mokymosi patirties perkėlimą į praktinę veiklą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Rinkevičienė pasidalino aktualiomis naujienomis apie atnaujintą priešmokyklinio ugdymo turinį.
🔸Metodinio būrelio susirinkime dalyvavo pedagogai iš Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos Bartkuškio ikimokyklinio ugdymo skyriaus.