Vyksta rajono mokytojų metodinių būrelių susirinkimai

Į metodinių būrelių susirinkimus rinkosi lietuvių kalbos, rusų kalbos, technologijų ir socialinių mokslų mokytojai. Diskutuota apie naujų mokslo metų aktualijas, aptarti planuojami renginiai mokiniams, numatytos veiklos 2023–2024 m. m.