Meno mokyklos pedagogai ruošiasi naujiems mokslo metams

Mokiniai dar atostogauja, o mokytojai jau ruošiasi naujiems mokslo metams. Muzikos ir Dailės skyrių pedagogai rugpjūčio 22 d. rinkosi į direkcinį pasitarimą, kuriame kartu su direktore Daiva Vinciūniene ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Vasiliauskiene aptarė numatomas veiklas ir darbus ateinantiems 2023 / 2023 mokslo metams.

********************************************************************************

Meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė rugpjūčio 24 d. pakvietė visus pedagogus į mokytojų tarybos posėdį. Posėdyje aptarti svarbūs mokyklos pedagogams darbo ir veiklos klausimai, aktuali informacija dėl ateinančių mokslo metų. Linkime mokytojams darbingų ir kūrybingų mokslo metų!