Metodinė diena „Bendradarbiavimas siekiant kiekvieno mokinio pažangos“

Įdomi, naudinga, dalykiška, kūrybiška metodinė diena „Bendradarbiavimas siekiant kiekvieno mokinio pažangos“.
Birželio 16 d. mūsų mokykloje lankėsi kolegos iš Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos. Širvintų meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė ir Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktorė Rasa Juškėnienė pasirašė sutartį dėl abiejų įstaigų bendradarbiavimo plėtojant vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą.
Pasidalinome gerąja darbo patirtimi, pristatėme Širvintų meno mokyklos Muzikos ir Dailės skyrių, Neformaliojo švietimo centro veiklas. Kartu su kolegomis pasivaikščiojome po mokyklą, pasidžiaugėme Širvintų miesto gražiomis erdvėmis.