Mokinių atostogos kvietė mokytojus mokymuisi

Per mokinių atostogas Besimokančių mokytojų klube mokėmės, kaip tikslingai taikyti patyriminio ugdymo metodus formuojant grupes.

Balandžio 12 dieną vykome į Ukmergės meno mokyklą, kurioje direktorė  Klavdija Stepanova pristatė mokyklos veiklas ir kartu su mūsų Širvintų meno mokyklos direktore Daiva Vinciūniene aptarė mokyklų bendradarbiavimo galimybes. Metodinės išvykos metu dalijomės gerąja patirtimi, domėjomės netradicinėmis edukacinėmis erdvėmis ir jų panaudojimu ugdomajame procese,  gilinome istorines, kultūrines žinias, lankydamiesi Prezidento Antano Smetonos ir Taujėnų dvaruose.