III respublikinis dailės ir muzikos festivalis-konkursas „Laisvė – tai kūrybos pradas“

Meno mokykla tradiciškai organizavo III respublikinį dailės ir muzikos festivalį-konkursą „Laisvė – tai kūrybos pradas“ (Ignas Šeinius), skirtą paminėti Lietuvos valstybingumui svarbias datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Organizatoriai, džiaugėsi sulaukę gausaus būrio dalyvių iš 36 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Festivalyje-konkurse dalyvavo 195 mokiniai, kuriuos festivaliui-konkursui parengė 103 muzikos ir dailės mokytojai.

Vienas iš festivalio-konkurso uždavinių – ugdyti mokinių kūrybinę saviraišką integruojant dailės ir muzikos dalykus. Atlikėjų meistriškumą, kūrybiškumą, temos interpretacijos originalumą vertino komisija iš 5 respublikos meno ir muzikos mokyklų. Jaunieji atlikėjai ir dailininkai buvo apdovanoti konkurso diplomais ir nominacijomis. Sveikiname mūsų Meno mokyklos laureatus, diplomantus ir jų mokytojus.