70-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada

Sausio 20 dieną įvyko 70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados savivaldybės etapas. Jame dalyvavo 19 rajono 9-–12 klasių mokinių. Vertinimo komisijai įvertinus darbus pirmosios vietos skirtos šiems (daugiausiai taškų surinkusiems) mokiniams: Liepai Žvirblytei (Ia kl.), Edvinui Meškerevičiui (IIa kl.), Džiugui Janovskiui (IIIb kl.) ir Miglei Lipinskaitei (IVb kl.). Visi mokiniai mokosi Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje. Mokinius olimpiadai parengė fizikos mokytoja metodininkė Diana Lesutienė.