Meno mokyklos mokytojai mokosi

Besimokančių mokytojų klubo nariai susitiko nuotolinių konferencijų aplinkoje ZOOM. Kalbėjome apie elektroninį dienyną TAMO ir  jo galimybes pagelbėti stebint individualią mokinių pažangą, teikiant grįžtamąjį ryšį mokiniams ir jų tėvams, bendraujant tarpusavyje. Juk mokymasis yra sėkmingas tuomet, kai veikiame drauge!