Kvalifikacijos tobulinimo programa „Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo link“

Parengta ir pradėta vykdyti ilgalaikė (40 a.val.) kvalifikacijos tobulinimo programa „Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo link“.
2022 m. sausio 5 d. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje įvyko programos pirmoji dalis – metodinė diena ,,Atnaujinto ugdymo turinio aktualijos ir inovacijos“ bei ,,Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas“.
Lektorės Lada Kriščiūnienė, Diana Lesutienė ir Lina Janickaitė skaitė pranešimus „UTA svarba mokyklos vadovams, mokytojams, mokiniams ir tėvams“, „Kompetencijomis grįstas mokymas. Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo ypatumai“ bei „Vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo ypatumai“ ir supažindino mokytojus su aktualiausiomis naujovėmis, kurios svarbios gimnazijos mokinių ugdymo(si) kaitai ir pokyčių įgyvendinimui.
Antroje dalyje lektorė technologijų mokytoja metodininkė Daiva Erslavienė surengė mokomąjį imitacinį žaidimą „Kompetencijomis grįsta pamoka“. Programą parengė Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytoja Diana Lesutienė.