Renginiai mokiniams Neformaliojo švietimo centre

 Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras kasmet organizuoja apie 30 olimpiadų ir konkursų pagal Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. 2022 metais šiuose renginiuose dalyvavo 367 rajono ugdymo įstaigų mokiniai. Visi dalyviai ir jų mokytojai apdovanoti Širvintų meno mokyklos padėkomis. Net 119 mokinių  tapo savivaldybės etapų 1–3 vietų laimėtojais (aštuoni iš jų – 3–5 olimpiadų nugalėtojai). 19 mokinių buvo deleguoti į respublikinius olimpiadų ir konkursų etapus. Sėkmė praėjusiais metais lydėjo Gelvonų gimnazijos mokinę Justiną Masilionytę, kuri iškovojo 1 vietą Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje.  Meninio skaitymo konkurso zoniniame etape iškovotos 2 ir 3 vietos (Adrija Redeckaitė, Justina Masilionytė). Organizuotame tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, kuriame dalyvavo 105 dalyviai, net 4 mokiniai pateko į geriausiųjų Lietuvoje 50-tuką ( Laurynas Kvaselis, Jurgis Dapkevičius, Laurynas Dambrauskas, Magdalena Šniūrevičiūtė). Organizuotas buvo vaikų ir jaunimo konkursas „Dainų dainelė“. Jame dalyvavo 8 dalyviai. 3 iš jų (2 solistai – Austėja Petkūnaitė, Mantas Stankevičius ir Meno mokyklos mergaičių ansamblis ansamblis) tapo nugalėtojais zoniniame etape ir pateko į TV konkurso trečiąjį etapą. Po Lietuvos mokinių dailės ir technologijų olimpiadų rajono etapų buvo suorganizuotos mokinių darbų parodos.

Be šių konkursų Neformaliojo švietimo centras kartu su rajono mokytojų metodiniais būreliais organizuoja renginius mokiniams. 2022 metais vyko jaunųjų pasakorių bei kūrybinių darbų konkursas „Aš ir mano pasaka“, kuriame dalyvavo 20 rajono mokinių,  „Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (1-4) klasių mokinių dailyraščio konkursas „Mano gimtinė – Lietuva“ (27 dalyviai), užsienio kalbų skaitymai „Suteikime žodžiui sparnus“ (12 dalyvių), Lietuvių kalbos dienų renginys „Raštingiausias mokinys“ (295 dalyviai). Organizuotas kūrybinių darbų konkursas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių „Gražiausias lietuviškas žodis“ (47 dalyviai). Gausūs piešiniais buvo mokinių kūrybinių darbų konkursai „Velykinis margutis“ ir „Kalėdinis paštas“ (84 darbai), Širvintų rajono savivaldybės vaikų piešinių paroda „Interpretacijos“. Organizuotas respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas ir paroda  „Žemės alsavimas“ (25 darbai),  Dorinio ugdymo mokinių kūrybinių darbų paroda „Malda Mamai“ (24 dalyviai), 5-12 klasių mokinių greitojo teksto rinkimo konkursas (250 dalyvių), ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo šventė (21 dalyvis), respublikinis vaikų ir mokinių dailės ir muzikos festivalis-konkursas „Laisvė – kūrybos pradas“, vaikų liaudies kūrybos atlikėjų šventė „Patrepsėlis“ (38 dalyviai).

Neformaliojo švietimo centro komanda džiaugiasi aktyviu mokinių ir mokytojų dalyvavimu renginiuose. Pastebėjome, kad mokinių, dalyvaujančių renginiuose skaičius lieka stabilus kiekvienais metais. Mokinių negąsdina nei užsiėmimai nuotoliu, nei kitokie sunkumai. Žinoma, dėkojame mokytojams, kurie paskatina mokinius dalyvauti renginiuose. Juk bendri sumanymai visada skatina vaikus tobulėti ir suteikia jiems sparnus.

Vaiva Redeckienė

Neformaliojo švietimo centro metodininkė