INFORMACIJA APIE MOKESTĮ

INFORMACIJA APIE MOKESTĮ UŽ TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ  BEI NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE

              Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo (patvirtintas naujas bazinės socialinės išmokos dydis (BSI) – 49 Eur) ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 1-133 „Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ informuojame, kad Širvintų meno mokykloje nuo 2023 m. sausio 1 d. keičiasi mėnesinis mokestis už mokinių ugdymą:

Eil. Nr. Programos, dalykai, užsiėmimai Klasės Mėnesinis atlyginimas skaičiuojamas nuo

(BSI dydžio –

49 Eur, proc.)

Mėnesinis mokesčio dydis (eurais)

 

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos:
1. Pradinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) 1-4 klasės 53% BSI 25,97
2. Pagrindinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) 5-8 klasės 58% BSI 28,42
3. Pradinio dailės ugdymo 1-3 klasės 40% BSI 19,60
4. Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo 4-7 klasės 45% BSI 22,05
Neformaliojo švietimo programos:  
5. Ankstyvojo muzikinio ugdymo 35% BSI 17,15
6. Meninės saviraiškos 35% BSI 17,15
7. Ankstyvojo dailės ugdymo pažinimo 35% BSI 17,15
8. Priešmokyklinio dailės ugdymo 35% BSI 17,15
9. Pasirenkamųjų dalykų (antrasis instrumentas) 35% BSI 17,15
10. Suaugusiųjų muzikavimo užsiėmimai 1,25 BSI 61,25
11. Suaugusiųjų dailės užsiėmimai 1,05 BSI 51,45

 

Informaciją apie mokestį teikia vyriausioji buhalterė Daiva Kamarauskienė, el. p. daiva.kamarauskiene@menomokykla.lt ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Vasiliauskienė, el. p. irena.vasiliauskiene@menomokykla.lt