Bendrųjų programų atnaujinimo aktualijos

Nuo 2022 metų sausio mėnesio Širvintų rajono mokytojai aktyviai dalyvavo atnaujintų Bendrųjų programų turinio rengimo ir įgyvendinimo parengiamuosiuose darbuose. Vasario–gegužės mėnesiais 10 atskirų dalykų (užsienio kalbos, biologijos, fizikos, fizinio ugdymo, geografijos, istorijos, lietuvių kalbos, matematikos, pradinio ugdymo, technologijų) mokytojų  dalyvavo 48 akad. val. rengtuose NŠA mokymuose. Nuo rugsėjo mėnesio dalykų mokytojų metodinių būrelių susirinkimų metu mokytojai – ambasadoriai skaito pranešimus, dalinasi patirtimis teikdami grįžtamąjį ryšį ir medžiagą kolegoms apie ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas. Metodiniuose būreliuose planuojami tolesni darbai.