Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinių būrelių susirinkimas

Rugsėjo 15 dieną įvyko rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinių būrelių susirinkimas. Apibendrintos praėjusių mokslo metų veiklos, suplanuoti nauji kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Auklėtojos A. Žiupkienė, R. Gudeikienė ir  A. Šilgalienė pasidalino gerąja darbo patirtimi apie vaikų pasiekimų ir pažangos matavimo įrankius.