Užsienio kalbų skaitymai

     Rajono užsienio kalbų mokytojų metodiniai būreliai (pirmininkės S. Davidavičienė ir I. Vidauskienė)  ir Neformaliojo švietimo centras organizavo kasmetinius skaitymus užsienio kalbomis „Suteikime žodžiui sparnus“. Renginio metu dalyviai demonstravo savo užsienio kalbos kompetencijas, raiškiai skaitė eiles, dainavo dainas anglų, rusų ir ukrainiečių kalbomis. Metodininkė Vaiva Redeckienė skaitė paskaitą apie užsienio kalbų mokymosi svarbą, pristatė įvairių tyrimų rezultatus apie kalbų mokymosi poveikį.
      Renginyje dalyvavo mokiniai iš Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos, Musninkų Alfonso Petrulio ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijų. Dėkojame dalyviams ir juos parengusiems mokytojams.