Įvyko respublikinė 29-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada

Olimpiadoje dalyvavo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistė Valentina Bartkevičiūtė. Mokinė apdovanota Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacijos padėka už puikiai atliktą kalbėjimo užduotį. Valentiną olimpiadai parengė mokytoja Helena Marčiauskienė.