KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „GRAŽIAUSIAS LIETUVIŠKAS ŽODIS“

Kūrybinių darbų konkursas „Gražiausias lietuviškas žodis“ – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos paskelbtų Lietuvių kalbos dienų, organizuojamų 2022 m. balandžio–gegužės mėn., renginys.

Konkursą organizuoja Socialinių ir kitų pagalbą mokyklai teikiančių specialistų metodinis būrelis ir Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras.

Konkurse kviečiami dalyvauti Širvintų rajono bendrojo ugdymo įstaigų lietuvių kalbai ir dailei neabejingi, kūrybingi vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.

Konkurso nuostatai