Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

Sausio 21 d. 54-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etape jėgas pasitikrino septyniolika 9-12 klasių rajono gimnazistų. Olimpiados tikslai: skatinti mokinius domėtis biologija, gilinti ir plėsti šio mokslo žinias; ugdyti mokinių mokslinį-kritinį mąstymą, grindžiamą išsamiomis gamtos mokslų žiniomis; ugdyti kūrybiškumą ir savarankiškumą, eksperimentinio darbo įgūdžius ir gebėjimus.

Olimpiada vyko nuotoliniu būdu Moodle sistemoje. Mokiniai teigė, kad užduotys tikrai buvo nelengvos. Tačiau gauti rezultatai rodo, kad mokiniai domisi biologijos mokslu ir siekia gilinti savo turimas žinias.