Padėka Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai

Dėkojame Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai, kuri dvidešimt antrą kartą kviečia švęsti mokymą ir mokymąsi. Didžiuojamės galėję būti šios savaitės dalimi. O tai, ką patyrėme šios savaitės metu geriausiai atspindi Asociacijos pasirinktos Vytauto Mačernio mintys, lydėjusios besimokančius suaugusiuosius šios savaitės metu:
„Žmogus neturi gyventi be rūpesčio ir be, nors ir mažų, siekimų. Bet koks uždavinys, atsistojęs žmogui prieš akis, reikalauja jį nugalėti, reikalauja šiokio tokio jėgų įtempimo, vilties kliūtį nugalėti, baimės, nerimavimo, susikoncentravimo. Taip, kaip imtyninko raumenys nesigimnastikuojant suskystėja, tampa nebetvirti, taip žmogaus gyvenime dvasinės jėgos, bėgant lygiam gyvenimui, susiniveliuoja, išblunka, žmogus lieka bevalis, nežinąs, kas jis yra. Siela it guma, jei ji netampoma, vėliau nebeišsitempia. Ją reikia lavinti, kaip sportininkas lavina savo kūną, kuris galėtų pasiekti vis didesnius rezultatus. Lygiam gyvenime siela apmiršta, ir žmogus nebežino, ko jis vertas..“ (Vytautas Mačernis, 1941.II.5)