Mokestis už mokslą nuo 2022 m. sausio 1 d.

Mokestis už mokslą

Širvintų meno mokyklos direktoriaus įsakymas dėl atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. V1-296, 2021-12- 22).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1077 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo (patvirtintas naujas bazinės socialinės išmokos dydis (BSI) – 42 Eur) ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 1-133 „Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ informuojame, kad Širvintų meno mokykloje nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi mėnesinis mokestis už mokinių ugdymą Dailės ir Muzikos skyriuose:

 

Eil. Nr. Programos, dalykai, užsiėmimai Klasės Mėnesinis atlyginimas

(BSĮ-42 Eur, proc.)

Mėnesinis atlyginimas

(Eur)

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos:
1. Pradinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) 1-4 klasės 53% BSI 22,26
2. Pagrindinio        muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) 5-8 klasės 58% BSI 24,36
3. Pradinio dailės ugdymo 1-3 klasės 40% BSI 16,80
4. Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo 4-7 klasės 45% BSI 18,90
Neformaliojo švietimo programos:
5. Ankstyvojo muzikinio ugdymo 35% BSI 14,70
6. Meninės saviraiškos 35% BSI 14,70
7. Ankstyvojo dailės ugdymo pažinimo 35% BSI 14,70
8. Priešmokyklinio dailės ugdymo 35% BSI 14,70
9. Pasirenkamųjų dalykų (antrasis instrumentas) 35% BSI 14,70
10. Suaugusiųjų muzikavimo užsiėmimai 1,25 BSI 52,50
11. Suaugusiųjų dailės užsiėmimai 1,05 BSI 44,10