„Vaikų turizmo renginių vadovo kvalifikacinės mokymo programos saugos ir sveikatos srityje“  kursai

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo ir Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo“, primename, kad lydintieji moksleivius į išvykas, ekskursijas pedagogai privalo būti išklausę ,,Vaikų turizmo renginių vadovo kvalifikacinę mokymo programą saugos ir sveikatos srityje‘‘ kursus.

Organizuojame kursus tiems, kam pasibaigė pažymėjimo galiojimo terminas (5 m.) ir tiems, kas pažymėjimo neturi.

Pastaba: registruojantis nurodykite pilnai vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenys reikalingi dokumento išdavimui.

Registruotis prašome el. paštu: redvaiva@gmail.com