Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai rajono mokytojams

Spalio 29-30 dienomis vyko Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai rajono mokytojams. Programa skirta vaikų ir jaunimo ugdymui nuo ikimokyklinių įstaigų iki gimnazijos klasių. OVUP naudoja sporto universalumą ir olimpinių idėjų kontekstą su tikslu padėti mokytojams įgyvendinant vertybėmis pagrįstą ugdymą. Jos esmė – inovatyvus darbas su įvairaus amžiaus vaikais, paremtas olimpine filosofija, vertybėmis, simboliais ir fizinio aktyvumo veiklomis.    Mokymuose dalyvavę mokytojai susipažino su Olimpinių vertybių ugdymo programa. Lektorės Ieva Vaicekauskienė (Molėtų progimnazija) ir Dalia Skleriūtė (Prienų Žiburio gimnazija) profesionaliai pristatė programą. Visos programoje pateiktos užduotys ir veiklos remiasi penkiomis olimpizmo ugdymo temomis – pagarba gyvenime, kilniu elgesiu, pastangomis pelnytu džiaugsmu, kūno, valios ir proto darna ir tobulumo siekimu. Tai universalios bendražmogiškos vertybės, kurių atradimas, skiepijimas vaikams – kiekvieno pedagogo, kiekvieno piliečio, kiekvienos šeimos užduotis. Iš mokymų dalyviai  išsinešė puikią nuotaiką, daug gerosios patirties, metodinius leidinius, kurie labai pagelbės mokytojo darbe.