Širvintų meno mokykla organizavo Respublikinę Gerosios patirties sklaidos konferenciją

„eTwinning platforma – erdvė meno mokyklų bendradarbiavimui“. Konferencija vyko ZOOM platformoje. Joje dalyvavo Vilkaviškio, Švenčionių, Zarasų, Molėtų, Širvintų muzikos ir meno mokyklų administracijos atstovai, mokytojai ir kt. Konferencijos dalyvius pasveikino Meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė.

Širvintų meno mokyklos komanda – direktorė Daiva Vinciūnienė,  Neformaliojo švietimo centro metodininkė Daiva Chadusevičienė, kanklių mokytoja Aušrinė Ulinskaitė ir direktoriaus pavaduotoja Irena Vasiliauskienė pristatė susirinkusiems mokyklos veiklas, papasakojo apie dalyvavimą eTwinning projekte, pasidžiaugė projekto, finansuoto Švietimo mainų paramos fondo ,,Vaikų kūrybiškumo plėtotė, įgalinant Širvintų meno mokyklos mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimą / si“, rezultatais ir pakvietė visus bendrai diskusijai, kurios metu dalyviai, išsiskirstę į darbo grupes, siūlė naujas idėjas bendradarbiavimui bei dalinosi patirtimi. Konferencijos pabaigoje kiekvienas dalyvis išsakė palinkėjimus bei idėjas ateičiai, kartu pritardami bendradarbiavimo sutarties pasirašymui bei bendrų projektų rengimui eTwinning platformoje.