Atvirų durų diena Meno mokykloje

Kviečiame Meno mokyklos Muzikos skyriaus 2–8 klasių, Dailės skyriaus 2–7 klasių, Meninės saviraiškos programos mokinius ir jų tėvelius (globėjus, rūpintojus) į Atvirų durų dieną rugpjūčio 31 d. Susitikę su mokytojais galėsite aptarti mokinių mokymąsi, pasiekimus ir pažangą, suderinti individualių pamokų tvarkaraščius.

Muzikos skyriuje mokytojai Jūsų lauks nuo 12.30 iki 18.00 val., Dailės skyriuje – nuo 14.00 iki 18.00 val. Prieš atvykstant į mokyklą būtina suderinti atvykimo laiką su dalyko mokytoju.

Norinčius susitikti su mokyklos direktore Daiva Vinciūniene ar direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Vasiliauskiene, prašome registruotis tel. (8 382) 51 767.

Ankstyvojo ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniai su savo mokytojais susitiks atėję į pirmą pamoką.

Grupinių pamokų tvarkaraščiai skelbiami Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje Pamokų tvarkaraštis – Širvintų meno mokykla

Dėl COVID-19 viruso plitimo grėsmės renginių metu prašome laikytis visų Vyriausybės nustatytų saugumo reikalavimų.