Džiaugiamės Meno mokyklos mokinių pasiekimais ir pažanga

Birželio mėnesį už labai gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą renginiuose (konkursuose, festivaliuose, parodose) 2020–2021 mokslo metais Meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė padėkomis apdovanojo 80 mokinių. Linkime mokiniams kūrybinės sėkmės!