Veikiame kartu – įsipareigojame kaitai ir pažangai

Birželio 15 dieną Širvintose įvyko baigiamasis projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys „Veikiame kartu – įsipareigojame kaitai ir pažangai“. Renginio dalyvius pasveikino Širvintų meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė,  muzikos skyriaus mokiniai. Projekto kelionė, prasidėjusi  2019 metais, priartėjo prie pabaigos. Projekto Lyderių laikas 3 partnerio steigėja švietimo ekspertė-konsultantė  dr. Eglė Pranckūnienė pasveikino visus su sėkminga pabaiga ir   pranešimu „Žvilgsnis į ateitį“ skatino imtis drąsių sprendimų.  „Lyderių  laikas 3“ tyrėjų komandos vadovė  doc. dr. Jūratė Valuckienė išsamiai pristatė Širvintų rajono  savivaldybės tyrimo rezultatus  „Lyderystė mokymuisi ir profesinis kapitalas: kaip vertinami  projekto „Lyderių laikas 3“ rezultatai“.   Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės komandos vadovė Vaiva Redeckienė nužvelgė pokyčio projekto kelią nuo idėjos iki rezultatų.  Pokyčio kelias link vaiko pažangos buvo vingiuotas, duobėtas ir su kliūtimis. Tačiau tyrimo parodyti rezultatai leidžia džiaugtis sėkme. Rajono mokyklose sukurti unikalūs pažangos vertinimo instrumentai, pradėti vykdyti trišaliai pokalbiai.  Pasiektas pagrindinis tikslas – sustiprėjo rajono pedagogų bendradarbiavimas dėl vieno bendro tikslo – vaiko pažangos.  Visos rajono mokyklos, dalyvavusios projekte, pristatė savo komandas ir sukurtus įsivertinimo įrankius. Atskirose grupėse buvo diskutuojama apie sukurtus mokinių pažangos įsivertinimo įrankius, kalbamasi apie tai, kas turėtų būti tvaru, ką dar vertėtų pakoreguoti.  Diskusijas moderavo kūrybinės komandos narės Rita Suchockienė ir Kristina Gatelienė. Renginyje dalyvavo ne tik rajono mokytojai, ugdymo įstaigų vadovai, bet ir mokiniai, jų tėvai. Labai svarbu buvo iš mokinių ir tėvų išgirsti apie tai, kaip vyksta pokytis mokyklose, ar aktualus mokinio pažangos vertinimas ir įsivertinimas.

Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja  Rasa Kralikevičienė dėkojo komandai už puikų darbą ir patikino, kad projekto veiklos turės tęstinumą.

Rajono „Lyderių laiko 3“ KK (Lyderių laiko 3 kūrybinės komandos) kuratorė Renata Pavlavičienė prisiminė pokyčio projekto eigą, pasidžiaugė nuveiktais darbais.

Renginio moderatorė, projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės pokyčio projekto konsultantė Vida Kamenskienė akcentavo, kad rajono mokyklos aktyviai įsitraukė į veiklas ir pasiekti rezultatai rodo, kad pasirinkta problema tikrai yra aktuali rajono mokykloms. Todėl šiandien, kai projektas yra baigtas, svarbiausias klausimas yra  – kas toliau? Mokinio pažanga ir jos matavimas visada bus vienas svarbiausių dalykų mokykloje, todėl ir projekto pradėtos veiklos tikrai bus tęsiamos.  Drąsiai galime sakyti, kad Lyderių laikas gyvuos dar ilgai, o mes veiksime kartu įsipareigodami kaitai ir pažangai.

Vaiva Redeckienė,  Širvintų kūrybinės komandos vadovė

dav
dav