Projekto „Lyderių laikas 3“ renginys „Duomenų naudojimas mokykloje“

Duomenys šių dienų kontekste įgyja vis didesnę svarbą. Jie naudojami formuluojant tinkamus ir veiksmingus švietimo politikos tikslus, veiksmus bei sprendimus, jais taip pat remiamasi matuojant ugdymo programų, planų ir veiksmų efektyvumą. Duomenys naudojami matuoti kiekvieno mokinio pažangą, nustatyti ugdymo kryptis, tinkamą išteklių skyrimą ir panaudojimą, atsiskaityti mokyklos bendruomenei už padarytą pažangą ir pokyčius.

Apie tai ir dar daugelį dalykų buvo kalbama gegužės 31 dieną vykusiame  projekto „Lyderių laikas 3“ renginyje „Duomenų naudojimas mokykloje“. Renginį vedė lektorės: Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus vedėja Snieguolė Vaičekauskienė ir Kauno rajono Babtų gimnazijos direktorė Renata Liagienė.  Renginio metu buvo diskutuojama apie tai, kokius duomenis renkame mokykloje, kokia iš jų yra nauda, kaip padaryti tinkamus sprendimus ir tokiu būdu tobulinti mokyklos veiklą. Savivaldybės pokyčio projektui „Veikiame kartu dėl vaiko pažangos“ ypač aktualus yra mokyklose gaunamų duomenų tikslinis panaudojimas. Renginio tikslas  ugdyti mokyklų lyderių ir jų komandų gebėjimus efektyviai naudotis duomenimis, siekiant mokinių mokymosi pažangos ir geresnių rezultatų.