Projekto „Lyderių laikas 3“ renginys „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų asmeninė pažanga. Planavimas ir stebėjimas“

Gegužės 25-26 dienomis vyko  Projekto „Lyderių laikas 3“ renginys „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų asmeninė pažanga. Planavimas ir stebėjimas“. Lektorė Utenos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Sigita Balčiūnienė renginio  dalyviams  pristatė planavimo įvairovę. Buvo pasiūlyta daugybė pavyzdžių, kaip fiksuoti vaikų pasiekimus, pažangą, kaip leisti vaikui augti ir įgyvendinti savo idėjas, svajones. Lektorės nuomone būtina išlaukti, kol vaikas adaptuosis prie naujos aplinkos ir nepulti jo ugdyti bei mokyti. Ji pabrėžė, kad grupės auklėtojo vaikų vertinimas ir planavimas turi būti patogus pirmiausiai auklėtojui. O kol neturime gero vertinimo – nėra kokybiško ugdymo. Taigi, ugdymas ir vertinimas yra neatsiejami dalykai, bet vertinimas turi atitikti realybę. Svarbu matyti vaiko stipriąsias puses.