Rajono informacinių technologijų mokytojų susirinkimas

Gegužės 11 dieną įvyko rajono informacinių technologijų metodinio būrelio susitikimas, skirtas gerosios patirties sklaidai. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos IT mokytoja metodininkė Kristina Gatelienė pasidalino patirtimi „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“Apibendrinus veiklas, buvo susitarta dėl SIA veiklos krypčių mokyklose: padėti suprasti interneto galimybes mokiniams ir mokyklos bendruomenei, bendrauti, bendradarbiauti ir dalintis priemonėmis, burti mokyklos bendruomenę bendroms veikloms, ugdyti gebėjimą susiorientuoti šiuolaikinių medijų pasaulyje, mokyti vaikus saugiai elgtis internete.