Įvyko mokymai ikimokyklinio ugdymo pedagogams

Neformaliojo švietimo centras bendradarbiaudamas su Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba vykdė 40 valandų nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo  programą, skirtą ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą. Mokymus vedė lektorės: D. Karvelienė, Ukmergės ŠPT specialioji pedagogė, R. Motiejūnienė, Ukmergės l/d „Nykštukas“ direktorė ir V. Rinkevičienė, Širvintų l/ „Boružėlė“ auklėtoja metodininkė. 

Gegužės 11 dieną įvyko  įgyvendintos programos refleksija. Lektorės  apibendrino dalyvių atliktas užduotis, akcentavo pagrindinius dalykus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį dirbant su priešmokyklinio amžiaus vaikais. Mokymuose dalyvavo aštuoniolika rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų.