Projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos stažuotė

Balandžio 16 d. ir gegužės 5 d. įvyko Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės komandos stažuotė Panevėžio ir Šiaulių rajono mokyklose. Aplankytos Panevėžio J. Miltinio gimnazija, Panevėžio „Vyturio“ progimnazija, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, Šiaulių Didždvario gimnazija, Salduvės progimnazija,  Šiaulių r. Kužių gimnazija. Ir nors stažuotė vyko nuotoliniu būdu, kūrybinės komandos nariai „parsivežė“ daug naudingų patarimų ir idėjų.

Stažuotės metu buvo įdomu sužinoti, kaip aplankytose mokyklose organizuojama mokytojų metodinė veikla, gerinant mokinių ugdymosi kokybę pamokoje. Labai gerą įspūdį paliko pozityvus ir įtraukiantis mokyklų patirties pristatymas, asmeninės mokinio pažangos formų ir būdų įvairovė ir mokyklų kūrybinis požiūris į pažangos vertinimo procesą.

Visi komandos nariai „parsivežė“ po keletą idėjų, kurias bandys įgyvendinti trimis lygmenimis: klasėje, mokykloje ir savivaldybėje. Kartu atkeliavo mintys ir pasiūlymai savivaldybės projekto „Veikiame kartu dėl vaiko pažangos“ tęstinumui.

Stažuotė yra viena iš paveikiausių kvalifikacijos tobulinimo formų. Tai puiki galimybė pamatyti kitų ugdymo įstaigų patirtį, pasisemti naujų idėjų, atrasti, kas gali tikti ir būti naudinga tavo mokyklai. Smagu, kad Lietuvoje yra iš ko mokytis ir ką atrasti. Mokyklų dalijimasis gerąja patirtimi suteikia papildomos jėgos judėti į priekį ir tęsti pradėtus darbus.  Tikime, kad naujos idėjos nuguls mokyklų veikloje ir prisidės prie rajono mokinių asmeninės ūgties.