„Stipri bendruomenė – Gera mokykla“

Neformaliojo švietimo centras parengė ir įgyvendino ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą Gelvonų gimnazijos pedagogams ,,Stipri bendruomenė – Gera mokykla“. Programa patvirtinta 2020 m. gruodžio 10 d. Molėtų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.V-38.   Programos tikslas – plėtoti komandinio darbo gebėjimus, skatinant bendradarbiavimą mokyklos bendruomenėje ir kuriant Gerą mokyklą. Programą sudarė keturios dalys. Iš jų 12 valandų buvo skirta teorijai,  28 valandos – praktiniam darbui. Didesnė programos dalis buvo skirta bendruomenės veiklai, susijusiai su mokinių pažangos vertinimu ir įsivertinimu. Širvintų PPT prsichologė Olga Gerviatovič analizavo emocinės sveikatos sampratą ir teikė siūlymus kaip padėti mokyklos bendruomenei nuotolinio darbo sąlygomis. Paskutinė šios programos dalis – seminaras ,,Kolegialus grįžtamojo ryšio (IQES) panaudojimas stiprinant mokytojų profesinę kompetenciją ir metodinę veiklą mokykloje“. Jo metu lektorė L. Gudaitė kalbėjo apie vieną svarbiausių ugdymo kokybės trūkumo priežastį – komandinio pedagogų darbo mokyklose stoką, supažindino su komandiniu pedagogų darbo metodu – kolegialiu grįžtamuoju ryšiu, KGR (kolegialaus grįžtamojo ryšio) diegimo, organizavimo (vykdymo) žingsniais.