Padėka už atsiliepimą dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“

Padėka už atsiliepimą dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“, skirtoje paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.