Šių metų vasario-kovo mėnesiais vyko Širvintų meno mokyklos organizuotas respublikinis vaikų ir mokinių  dailės ir muzikos festivalis-konkursas ,,Laisvė – kūrybos pradas“ (Ignas Šeinius), skirtas paminėti Lietuvos valstybingumui svarbias datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Tai Širvintų meno mokyklos vykdomo projekto ,, Laisvė – tai kūrybos pradas” dalis.

Festivalio-konkurso tikslas – skatinti mokinius kūrybinėmis iniciatyvomis stiprinti pagarbą valstybei, jos istorijai, kultūrai ir tradicijoms. Festivaliu-konkursu buvo siekiama lavinti menų sintezės suvokimą, ugdyti mokinių kūrybinę saviraišką integruojant dailės ir muzikos dalykus, skatinti mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, dalijantis gerąja dalykine bei pedagogine patirtimi, ugdyti savo krašto pilietį, tautos kultūros, tradicijų puoselėtoją bei tęsėją.

Festivalio-konkurso organizatoriai sulaukė  gausaus dalyvių skaičiaus iš 20 Lietuvos meno mokyklų ir 1 ikimokyklinės įstaigos. Festivalyje-konkurse dalyvavo 103 mokiniai, kurie buvo vertinti atskirose amžiaus grupėse.

Vertinimo komisijos sprendimu festivalio-konkurso dalyviai apdovanoti laureato diplomais, nominacijomis ir padėkomis. Video medžiagą kviečiame pasižiūrėti šiuo adresu:

A grupė https://youtube.com/playlist?list=PLLpPyoEJSWAwIRCTZT06P2ueqAg5gzRh7

B grupė https://youtube.com/playlist?list=PLLpPyoEJSWAwX6SxwnCAectyQT4nrVCvJ

C grupė https://youtube.com/playlist?list=PLLpPyoEJSWAyj_0YJDtwuTvkWOMFntml1

D grupė https://youtube.com/playlist?list=PLLpPyoEJSWAy3pQus-mWWbF1PGeHJLpZf

Širvintų meno mokykla dėkoja visiems festivalio-konkurso dalyviams už kūrybiškumą, meistriškumą, meilės muzikai, dailei, gimtajam kraštui atskleidimą. Linkime visiems kūrybinės sėkmės.