RESPUBLIKINIS VAIKŲ IR MOKINIŲ DAILĖS IR MUZIKOS FESTIVALIS-KONKURSAS ,,LAISVĖ – TAI KŪRYBOS PRADAS“ (IGNAS ŠEINIUS), SKIRTAS PAMINĖTI LIETUVOS VALSTYBINGUMUI SVARBIAS DATAS – VASARIO 16-ĄJĄ IR KOVO 11-ĄJĄ

Respublikinio vaikų ir mokinių dailės ir muzikos festivalio-konkurso „Laisvė – tai kūrybos pradas“ (Ignas Šeinius), skirto paminėti Lietuvos valstybingumui svarbias datas  – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją, nuostatai ir priedas