Meninio skaitymo konkurso savivaldybės etapas vyks vasario 9 d.

Rajono lietuvių kalbos mokytojai metodinio būrelio susirinkimo metu (2021-01-05) aptarė olimpiadų ir konkursų organizavimo galimybes. Nutarta, kad Meninio skaitymo konkurso savivaldybės etapas vyks vasario 9 dieną 10.00 val. Dalyvių registracija vyks iki vasario 4 dienos.