Naujuosius 2021 metus Neformaliojo švietimo centras pasitiko kartu su atsinaujinusia rajono Metodine taryba

Širvintų rajono bendrojo ugdymo įstaigos dalyvauja nacionaliniame švietimo projekte „Lyderių laikas 3“. Projektas inicijavo visose Lietuvos savivaldybėse pokyčio projektų kūrimą ir įgyvendinimą. Mūsų rajono mokyklų pasirinkimas – bendradarbiavimas dėl mokinių pažangos. Projekto veiklos intensyviai vyksta visose rajono mokyklose. Bandradarbiavimas skatinamas ir  rajono metodiniuose būreliuose. Prioritetas – mokinio pažangos augimo skatinimas. Mokytojai dalykininkai į būrelių metodinės veiklos planus įtraukė užsiėmimus, kuriuose diskutuojama, dalijamasi patirtimi apie mokinių pažangos skatinimą, vertinimą. 

Kalbant apie projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos tęstinumą buvo nuspręsta, kad viena iš galimybių toliau vykdyti veiklas ir siekti prasmingų pokyčių ugdyme – atnaujinti rajono Metodinės tarybos sudėtį. Todėl naujuosius 2021 – uosius metus pasitiko 22 Metodinės tarybos nariai, iš jų – devyni yra projekto kūrybinės komandos nariai. Rajono metodinės tarybos pirmininke tapo socialinių mokslų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė ir projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos narė, Gelvonų gimnazijos mokytoja Daiva Taučiuvienė.

Susirinkimo metu metodininkė Vaiva Redeckienė pristatė pasikeitusį metodinių būrelių sąrašą, atnaujintus rajono metodinės veiklos nuostatus, veiklos planą. Aptarti  kvalifikacijos tobulinimo klausimai, bei olimpiadų ir konkursų organizavimas nuotoliniu būdu.

Suvokiame, metodinė veikla yra veiksminga tik tada, kai visi būrelio nariai yra atviri, lanko pasitarimus, aktyviai dalyvauja diskusijose, dalijasi informacija. Dalyvavimas metodinėje veikloje skatina mokytojus siekti ugdymo kokybės tobulinantis patiems ir padedant tobulėti kolegoms, bendrai ieškoti problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas.

Kviečiame mokytojus aktyviai dalyvauti metodinėje veikloje, skleisti savo gerąją patirtį. Dalindamiesi tampame stipresni, o didžiausia nauda pasiekia tuos, dėl kurių dirbame – mūsų mokinius.