Įžanginis projekto „Lyderių laikas 3“ renginys

2019 m.vasario 22 d. Širvintų meno mokykloje vyko įžanginis projekto „Lyderių laikas 3“ renginys. Į renginį atvyko švietimo įstaigų direktoriai, pavaduotojai, mokytojai ir svečiai.
Renginį  pradėjo  Meno mokyklos jaunoji pianistė Beata Šinkūnaitė. Susirinkusius sveikino Meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė.  Prisistatė rajono kūrybinė komanda, kurios vadovė yra Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininkė Vaiva Redeckienė.  Projektu siekiama Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius.